گیاه Viola cucullata

Viola cucullata
-
1
Aiton.
Marsh Blue Violet
3
Violaceae
V. cucullata. Ait.

عکس

0.15
0.15
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
بله
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد درد، مسکن درد
ضماد

استفاده خوراکی

برگ
چای
گل

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
دورکننده