گیاه Viola epipsela

Viola epipsela
-
0
Ledeb.
Dwarf Marsh Violet
3
Violaceae

عکس

0.13
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
چای
گل

سایر موارد استفاده

بخور دادن