گیاه Viola japonica

Viola japonica
-
2
Langsdorf.
-
3
Violaceae

عکس

0.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد درد
ضد ورم

استفاده خوراکی

برگ
چای
ریشه
گل