گیاه Viola odorata

Viola odorata
بنفشه معطر
3
L.
Sweet Violet
5
Violaceae

عکس

0.1
0.45
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
سرطان
ضد التهاب
قی آور
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)
نرم کننده پوست
هومئوپاتی

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
چای
گل

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

اسانس
پوشش زمین
کاغذ تورنسل