گیاه Viola palmata

Viola palmata
-
1
L.
Palmate Violet
3
Violaceae

عکس

0.12
0.2
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

نرم کننده پوست

استفاده خوراکی

برگ
چای
گل