گیاه Viola pedata

Viola pedata
-
1
L.
Bird's Foot Violet
2
Violaceae

عکس

0.05
0.08
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد درد، مسکن درد
ضماد

استفاده خوراکی

برگ
چای
گل

سایر موارد استفاده

دورکننده