گیاه Viola tricolor

Viola tricolor
بنفشه سه رنگ
3
L.
Heartsease
2
Violaceae

عکس

0.15
0.15
-
یکساله/چند ساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
خلط آور
ضد آسم
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد التهاب
ضد درد
قلبی
قی آور
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

برگ
چای
گل

سایر موارد استفاده

کاغذ تورنسل
ماده رنگ