گیاه Viscum album

Viscum album
دارواش
3
L.
Mistletoe
1
Viscaceae

عکس

1
1
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

رگ گشا، گشادکننده عروق
سیتواستاتیک
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
قلبی
کاهنده فشارخون
محرک
محرک و آرام کننده اعصاب
مخدر
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

میوه