گیاه Vitex cannabifolia

Vitex cannabifolia
-
2
Siebold.&Zucc.
-
0
Verbenaceae

عکس

3
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
تب بر
خلط آور
ضد روماتیسم
قابض
محرک تعریق

سایر موارد استفاده

زغال چوب
سوخت