گیاه Vitex negundo

Vitex negundo
پنج انگشت
3
L.
Huang Ping
3
Verbenaceae
V. incisa.

عکس

3
3
خزان کننده
درختچه
متوسط
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
تب بر
خلط آور
ضد باکتری
ضد تومور
ضد کرم، کرم کش
قابض
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
چای

قسمت مورد استفاده

برگ
گل

سایر موارد استفاده

پرچین
تثبیت خاک
حشره کش
دورکننده
سبد