گیاه Vitis flexuosa

Vitis flexuosa
-
1
Thunb.
-
2
Vitaceae

عکس

8
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مقوی، تونیک
موقوی

استفاده خوراکی

برگ
شیره
میوه

سایر موارد استفاده

ماده رنگ