گیاه Vitis rotundifolia

Vitis rotundifolia
-
0
Michx.
Muscadine Grape
3
Vitaceae
V. vulpina. non L.

عکس

25
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
میوه

سایر موارد استفاده

ماده رنگ