گیاه Vitis vinifera

Vitis vinifera
انگور
2
L.
Grape
5
Vitaceae

عکس

15
0
خزان کننده
بالا رونده
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

پوست
دافع سنگ ادراری
درمان با گل به روش باخ
ضد التهاب
ضد درد، مسکن درد
قابض
کبدی
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی معده
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

برگ
روغن
گل
میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

ماده رنگ
متفرقه