گیاه Vitis vulpina

Vitis vulpina
-
1
L.
Frost Grape
3
Vitaceae

عکس

25
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

پایین آورنده قند خون
کبدی
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

ماده رنگ