گیاه Xanthorrhoea australis

Xanthorrhoea australis
-
1
R.Br.
Grasstree
2
Xanthorrhoeaceae

عکس

1
1
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
ساقه
شهد

سایر موارد استفاده

بخور دادن
چسب
چوب اصطکاک (روشن کردن آتش)
رزین
سطح دریافت کننده جوهر، رنگ و غیره
لاک الکل (بدون نیاز به فرآوری)