گیاه Zanthoxylum americanum

Zanthoxylum americanum
-
3
Mill.
Prickly Ash
2
Rutaceae
Z. fraxineum.

عکس

4
4
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بزاق آور
پوست
تحریک یا حساسیت غیر طبیعی در بافت زنده
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد درد
ضد روماتیسم
ضد نفخ
محرک
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسکن دندان درد

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

گیاه

سایر موارد استفاده

اسانس