گیاه Zanthoxylum bungeanum

Zanthoxylum bungeanum
-
3
Max.
-
2
Rutaceae

عکس

6
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
بیحس کننده موضعی
رگ گشا، گشادکننده عروق
ضد کرم
ضد کرم، کرم کش
ضد نفخ
قابض
قاعده آور
محرک
محرک تعریق
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

ادویه