گیاه Zanthoxylum clava-herculis

Zanthoxylum clava-herculis
-
3
L.
Hercules Club
2
Rutaceae

عکس

3
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تحریک یا حساسیت غیر طبیعی در بافت زنده
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد روماتیسم
محرک
مدر، ادرارآور
مسکن دندان درد