گیاه Zanthoxylum piperitum

Zanthoxylum piperitum
-
2
(L.)DC.
Japanese Pepper Tree
4
Rutaceae
Fagara piperita.

عکس

2
2
خزان کننده
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد انگل- انگل کش
ضد باکتری
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضد سرفه
ضد قارچ
ضد نفخ
محرک
مدر، ادرارآور
مقوی معده

استفاده خوراکی

ادویه
برگ

قسمت مورد استفاده

برگ