گیاه Zanthoxylum planispinum

Zanthoxylum planispinum
-
2
Siebold.&Zucc.
Winged Prickly Ash
4
Rutaceae
Z. alatum planispinum. Z. alatum subtrifoliatum.

عکس

3.5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد کرم، کرم کش
محرک
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه
برگ