تیره انگور(Vitaceae)

گیاهان تیره مو معمولاً به صورت درختچه های بالا رونده ولی در بین آنها انواع علفی و یا گیاهانی با ساقه راست و حتی به صورت درخت نیز می توان مشاهده نمود. مجموعاً شامل ۱۲ جنس و تقریباً ۷۰۰ گونه می باشد که عموماً در مناطق معتدله و گرم کره زمین پراکندگی دارند. این گیاهان اغلب دارای پیچک می باشند و وجود پیچک نیز باعث سهولت اتصال آنها به درختان مجاور و بالا رفتن از تکیه گاهها می شود برگهای آنها به اشکال مختلف ساده یا مرکب از برگچه های شانه ای و یا برگچه های منتهی به یک نقطه است.

انگور، میوه نرم‌پوست و  شیره داری است که از درخت انگور به عمل می‌آید. درخت انگور، مو (تلفظ: مُؤ) نامیده می‌شود. مو یکی از قدیمی‌ترین گیاهانی است که انسان کاشتن آن را آموخت. در کتاب‌های دینی کهن و در بسیاری از اسطوره‌ها و سروده‌های ملل نام انگور و موستان بسیار آمده‌است. انگور در تمام مناطق معتدل جهان می‌روید. بیش از ۲۰ هزار نوع انگور در سراسر جهان می‌روید.

برخی از انواع انگور که در ایران کشت می‌شوند عبارتند از: کندری، شاهرودی (قرمز یا زمستانی)، یاقوتی قرمز، یاقوتی سفید، فخری، عسگری، مهدی خانی، بی دانه، بی دانه قرمز، مهره، شانی، ریش بابا، کشمشی یا سلطانی، روچه قرمز، روچه سفید، سنگک، امیری، لعل، حاجی عباسی، چشم گاوی، قندهاری، مایه میش، غلامی، شست عروس چیرکینک بستک، صاحبی، نباتی، شاهانی، یزدانی، مراغه‌ای، خلیلی، گوهر، لعل حسینی، دم خروسی، رازقی شیرازی، الوان، شصت عروسان، نارا، مادر و بچه، مسکه، گزنه‌ای، ملائی، مثقالی، ورچه‌ای، ابی، الفی سیاه، لوغن، شاماما، خیراندیش، سنگونک، علنی، رویال سبز، والنسیا، دیشویی، سرخ خلیلی.

Ampelopsis brevipedunculata

 

گونه های خانواده Vitaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Pepper Vine
Vitaceae
Porcelain Berry
Vitaceae
Vitaceae
Vitaceae
Vitaceae
Virginia Creeper
Vitaceae
Boston Ivy
Vitaceae
Vitaceae
Bush Grape
Vitaceae
Summer Grape
Vitaceae
Summer Grape
Vitaceae
Amur River Grape
Vitaceae
Canyon Grape
Vitaceae
Graybark Grape
Vitaceae
Grape
Vitaceae
Spanish Grape
Vitaceae
California Grape
Vitaceae
Sweet Winter Grape
Vitaceae
Currant Grape
Vitaceae
Crimson Glory Vine
Vitaceae
Frost Grape
Vitaceae
Spiny Vitis
Vitaceae
Vitaceae
Valley Grape
Vitaceae
Northern Fox Grape
Vitaceae
Vitaceae
Grape
Vitaceae
Post-Oak Grape
Vitaceae
Sweet Mountain Grape
Vitaceae
Bird Grape
Vitaceae
Mustang Grape
Vitaceae
Red Grape
Vitaceae
Vitaceae
Riverbank Grape
Vitaceae
Vitaceae
Muscadine Grape
Vitaceae
Sand Grape
Vitaceae
Grape
Vitaceae
Vitaceae
Grape
Vitaceae
Frost Grape
Vitaceae
Bush Grape
Vitaceae

تیره Schisandraceae

فرم کلی تیره Schisandraceaeدارای اسانس. با برگ های مجتمع انتهایی یا بدون برگ های مجتمع. بالارونده. در جنس Schisandra چرخش در جهت عقربه های ساعت. برگها همیشه سبز یا خزان دار، متناوب، چرخشی، علفی، یا چرمی، دارای دمبرگ، بدون غلاف، معطر، ساده، دارای پهنک یکپارچه. رگبرگ پر مانند. حاشیه برگ ها یکپارچه یا دندانه دندانه.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی گرمسیری، معتدل تا گرمسیری. مالزی، جنوب شرقی ایالات متحده آمریکا. X=13, 14 .

طبقه بندی خانواده Schisandraceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Austrobaileyles .

این خانواده  دارای ۴۷ گونه است.

Kadsura japonica

گونه هایخانواده Schisandraceae  در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Wu Wei Zi
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae

تیره Sargentodoxaceae

~  Lardizabalaceae

فرم کلی تیره Sargentodoxaceaeگیاهانی بالارونده. برگ ها خزاندار، متناوب، با دمبرگ بلند، غیرپوشش دار، ساده یا مرکب، معمولاً سه برگچه ای. پهنک برگ های ساده به صورت بریده بریده یا به ندرت یکپارچه، با رگبرگ های پنجه ای یا پرمانند. برگ ها بی­گوشوارک. اندام های رویشی فلس مانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی دوپایه. گل های ماده دارای ۶ پرچم. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از پوشش گل. گرده افشانی توسط حشرات.

گونه ی این تیره در خانواده ~  Lardizabalaceae قرار گرفته است.

جغرافیا: منطقه قطب شمال و قدیم الحاره. نواحی معتدل. مرکز چین.

طبقه بندی خانواده Sargentodoxaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Ranunculales .

این خانواده دارای یک گونه و تنها یک جنس Sargentodoxa است.

گونه های خانواده Sargentodoxaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Sargentodoxaceae

تیره ناترک(Sapindaceae)

فرم کلی تیره Sapindaceaeگیاهانی درختی یا علفی یا درختچه ای یا بالارونده؛ صمغ آور یا غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی؛ غیررزینی. مستقل یا بالارونده. خشکی زی. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ فاقد عطر مشخص؛ مرکب یا ساده. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده تا یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

ناترکیان (نام علمی: Sapindaceae) نام یک تیره از افراسانان است.

تولیدمثل و گرده افشانی: دارای گل های تک جنسی. گیاهانی یکپایه، یا یکپایه ی پلی گام، یا دوپایه ی پلی گام. گل های ماده دارای پرچم یا فاقد آن.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. ژاپن. استرالیا. X=10-16 .

طبقه بندی خانواده Sapindaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Sapindales .

این خانواده دارای حدود ۲۰۰۰ گونه است.

Acer rubrum

گونه های خانواده Sapindaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Field Maple
Sapindaceae
Hornbeam Maple
Sapindaceae
Vine Maple
Sapindaceae
Hawthorn-Leaved Maple
Sapindaceae
Sapindaceae
Amur Maple
Sapindaceae
Rock Maple
Sapindaceae
Box Elder
Sapindaceae
Oregon Maple
Sapindaceae
Sapindaceae
Box Elder
Sapindaceae
Sapindaceae
Japanese Maple
Sapindaceae
Sapindaceae
Moosewood
Sapindaceae
Norway Maple
Sapindaceae
Sycamore
Sapindaceae
Red Maple
Sapindaceae
Silver Maple
Sapindaceae
Sugar Maple
Sapindaceae
Big-Tooth Maple
Sapindaceae
Black Maple
Sapindaceae
Mountain Maple
Sapindaceae
Sapindaceae
Tatarian Maple
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Heart Seed
Sapindaceae
Native Tamarind
Sapindaceae
Native Hops
Sapindaceae
Golden Rain Tree
Sapindaceae
Western Soapberry
Sapindaceae
Soapberry
Sapindaceae
Yellowhorn
Sapindaceae

تیره Rubiaceae

فرم کلی تیره Rubiaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا بالارونده یا علوفه ای؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره ی رنگی؛ غیرآبدار. مستقل یا اپی فیت یا بالارونده. خشکی زی یا شورزی یا آبزی. برگ ها متقابل یا مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. حاشیه پهنک برگ یکپارچه تا دندانه دار

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه، یا یکپایه ی پلی گام، یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

روناسیان (نام علمی: Rubiaceae) تیره‌ای از گیاهان از راستهٔ گل‌سپاسی‌سانان (نام علمی: Gentianales) هستند.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی. X=(6-)9/11(-17) .

طبقه بندی خانواده Rubiaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Gentianales .

این خانواده دارای ۶۰۰۰ گونه است.

Pinckneya pubens

گونه های خانواده Rubiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Rubiaceae
Squinancy Wort
Rubiaceae
Dyer’s Woodruff
Rubiaceae
Button Bush
Rubiaceae
Sand Coprosma
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Native Currant
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Mirror Plant
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Crosswort
Rubiaceae
Goosegrass
Rubiaceae
Northern Bedstraw
Rubiaceae
Rubiaceae
Hedge Bedstraw
Rubiaceae
Sweet Woodruff
Rubiaceae
False Cleavers
Rubiaceae
Threepetal Bedstraw
Rubiaceae
Fragrant Bedstraw
Rubiaceae
Lady’s Bedstraw
Rubiaceae
Partridge Berry
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Bead Plant
Rubiaceae
Snake-Needle Grass
Rubiaceae
Rubiaceae
Bitter Bark
Rubiaceae
Rubiaceae
Asian Madder
Rubiaceae
Rubiaceae
Indian Madder
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Indian Madder
Rubiaceae
Wild Madder
Rubiaceae
Rubiaceae
Madder
Rubiaceae
Field Madder
Rubiaceae
Rubiaceae

تیره آلاله(Ranunculaceae)

فرم کلی تیره Ranunculaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای یا بالارونده؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی؛ فاقد اسانس. یکساله تا چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ اغلب ریزوم دار یا غده ای. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا آبدوست. گیاهان آبدوست دارای ریشه. برگ ها شناور روی آب. برگ ها متناوب یا متقابل؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ پوششی. فاقد عطر مشخص یا بدبو؛ ساده یا مرکب؛ سپرمانند یا غیرسپرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا کنگره دار یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه. دارای گل های شهددار یا فاقد آنها. شهد مترشحه از پوشش گل یا از اندام های جنسی نر. گرده افشانی توسط حشرات یا باد.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری.

طبقه بندی خانواده Ranunculaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Ranunculales .

این خانواده دارای ۱۵۰۰ گونه  است.

Aconitum chinense

گونه های خانواده Ranunculaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Ranunculaceae
Japanese Aconite
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Korean Monk’s Hood
Ranunculaceae
Bei Wu Tou
Ranunculaceae
Wolfsbane
Ranunculaceae
Wolfbane
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Aconite
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
White Baneberry
Ranunculaceae
Red Baneberry
Ranunculaceae
Herb Christopher
Ranunculaceae
Pheasant’s Eye
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Pheasant’s Eye
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Canadian Anemone
Ranunculaceae
Candle Anemone
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Wood Anemone
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Wind Flower
Ranunculaceae
Cao Yu Mei
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Tall Thimbleweed
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rue-Anemone
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rocky Mountain Columbine
Ranunculaceae
Wild Columbine
Ranunculaceae
Fan Columbine
Ranunculaceae
Columbine
Ranunculaceae
Western Columbine
Ranunculaceae
Columbine
Ranunculaceae
Columbine
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Columbine
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Columbine
Ranunculaceae
Western Marsh Marigold
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Marsh Marigold
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Xing An Sheng Ma
Ranunculaceae
Foetid Bugbane
Ranunculaceae
Komarov’s Bugbane
Ranunculaceae
Black Cohosh
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Wei Ling Xian
Ranunculaceae
Rock Clematis
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Hairy Clematis
Ranunculaceae
Fragrant Virgin’s Bower
Ranunculaceae
Ranunculaceae
White Clematis
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Sennin-So
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Traveller’s Joy
Ranunculaceae
Larkspur
Ranunculaceae
Larkspur
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Huang Lian
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Yun Lian
Ranunculaceae
Goldthread
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Giant Larkspur
Ranunculaceae
Larkspur
Ranunculaceae
Red Larkspur
Ranunculaceae
Larkspur
Ranunculaceae
Zalil
Ranunculaceae
Stavesacre
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Stinking Hellebore
Ranunculaceae
Black Hellebore
Ranunculaceae
Green Hellebore
Ranunculaceae
American Liverleaf
Ranunculaceae
American Liverleaf
Ranunculaceae
Hepatica
Ranunculaceae
Goldenseal
Ranunculaceae
Wild Fennel
Ranunculaceae
Love-In-A-Mist
Ranunculaceae
Yellow Fennel Flower
Ranunculaceae
Black Cumin
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Bai Tou Weng
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Korean Pasque Flower
Ranunculaceae
Pasque Flower
Ranunculaceae
Pasque Flower
Ranunculaceae
Pasque Flower
Ranunculaceae
Meadow Buttercup
Ranunculaceae
Water Crowfoot
Ranunculaceae
Corn Buttercup
Ranunculaceae
Bulbous Buttercup
Ranunculaceae
California Buttercup
Ranunculaceae
Hui Hui Suan
Ranunculaceae
Lesser Celandine
Ranunculaceae
Lesser Spearwort
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Graceful Buttercup
Ranunculaceae
Mao Gen
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rough-Seed Buttercup
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Western Buttercup
Ranunculaceae
Buttercup
Ranunculaceae
Pennsylvania Buttercup
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Creeping Buttercup
Ranunculaceae
Creeping Spearwort
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Celery-Leaved Buttercup
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Tian Kui
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Lesser Meadow Rue
Ranunculaceae
Meadowrue
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rue Anemone
Ranunculaceae
Globeflower
Ranunculaceae
Yellowroot
Ranunculaceae

تیره Pittosporaceae

فرم کلی تیره Pittosporaceae: درختی، درختچه ای و بالارونده، با شیره رنگی یا بدون صمغ و بدون شیره رنگی. دارای اسانس یا بدون اسانس یا بدون رزین. گیاهانی اتوتروف. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها همیشه سبز، متناوب یا مارپیچی، معمولاً علفی یا چرمی، دارای دمبرگ، بدون غلاف، معطر یا بدون عطر مشخص، ساده. پهنک برگ یکپارچه، رگبرگ ها. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا مضرس.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهان معمولاً هرمافرودیت یا به ندرت تک جنسی پلی گام.

جغرافیا: نواحی معتدله تا گرمسیری. X=12 .

طبقه بندی خانواده   Pittosporaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Apiales .

این خانواده دارای ۲۰۰ گونه است.

Billardiera longiflora

گونه هایخانواده   Pittosporaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Sweet Appleberry
Pittosporaceae
Appleberry
Pittosporaceae
Common Appleberry
Pittosporaceae
Christmas Bush
Pittosporaceae
Pittosporaceae
Pittosporaceae
Karo
Pittosporaceae
Tarata
Pittosporaceae
Weeping Pittosporum
Pittosporaceae
Pittosporaceae
Tawhiwhi
Pittosporaceae
Tobira
Pittosporaceae
Cheesewood
Pittosporaceae

تیره Philesiaceae

فرم کلی تیره Philesiaceae: گیاهانی درختچه ای یا دارای شاخه های رونده. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب؛ اسکلروفیلی یا چرمی؛ دمبرگ دار یا نیمه دمبرگ دار یا بدون دمبرگ؛ پوشش دار یا غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ بصورت وارونه؛ یکپارچه؛ خطی یا نیزه ای یا تخم مرغی شکل؛ دارای رگبرگ پنجه ای. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از پوشش گل.

جغرافیا: بومی نواحی جدیدالحاره و قطب جنوب. نواحی معتدل تا گرمسیری. شیلی. X=15, 19 .

طبقه بندی خانواده Philesiaceae: زیررده تک لپه ای ها، راسته Liliales .

این خانواده دارای ۲ گونه است.

Lapageria rosea

گونه های خانواده Philesiaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Wombat Berry
Philesiaceae
Scrambling Lily
Philesiaceae
Chilean Bellflower
Philesiaceae

تیره گل ساعتی(Passifloraceae)

فرم کلی تیره Passifloraceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا بالارونده؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت پنجه ای. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده یا یکپارچه؛ پهنک های بریده بریده بصورت پنجه ای؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها جدا از هم؛ کوچک و زوداُفت.

گل‌ساعتیان (نام علمی: Passifloraceae) نام یک  تیره از مالپیگی سانان  است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری تا گرمسیری. X=6, 9-11 .

طبقه بندی خانواده Passifloraceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Malpighiales .

این خانواده دارای ۵۳۰ گونه است.

Passiflora incarnata

گونه خانواده Passifloraceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Passion Flower
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae
Passifloraceae
Maypops
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae
Banana Passion Fruit
Passifloraceae
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae

تیره زیتون(Oleaceae)

فرم کلی تیره Oleaceaeگیاهانی درختی و درختچه ای یا بالارونده. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند. برگ ها خزاندار یا همیشه سبز؛ متقابل یا متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده یا مرکب. پهنک برگ های ساده بصورت دندانه دار یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار. اندام های رویشی بصورت فلس مانند. 

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه ی پلی گام.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی. نواحی یخبندان. X=10, 11, 13, 14, 23, 24 .

طبقه بندی خانواده Oleaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Lamiales .

این خانواده دارای ۹۰۰ گونه است.

تیره زیتون (Oleaceae) تیره‌ای از نعناسانان  درختی یا درختچه‌ای یا بالارونده که شامل زیتون و خویشاوندان آن می‌شود و حدود ۲۴ سرده و ۹۰۰ گونه دارد که آرایش برگهای آنها ساده یا مرکب شانه‌ای با آرایشی اغلب متقابل یا چرخه‌ای و کاسه و جام آنها معمولاً چهارقطعه‌ای است.

Olea europaea

گونه های خانوادهOleaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Fringe Tree
Oleaceae
Xue Liu
Oleaceae
Swamp Privet
Oleaceae
Wild Olive
Oleaceae
Lian Qiao
Oleaceae
Golden Bells
Oleaceae
Oleaceae
White Ash
Oleaceae
Narrow-Leaved Ash
Oleaceae
Xiao Ye Qin
Oleaceae
Hua Qu Liu
Oleaceae
Ash
Oleaceae
Himalayan Ash
Oleaceae
Oleaceae
Oregon Ash
Oleaceae
Oleaceae
Black Ash
Oleaceae
Manna Ash
Oleaceae
Red Ash
Oleaceae
Blue Ash
Oleaceae
Oleaceae
Texas White Ash
Oleaceae
Arizona Ash
Oleaceae
Oleaceae
Yellow Jasmine
Oleaceae
Winter-Flowering Jasmin
Oleaceae
Oleaceae
Jessamine
Oleaceae
Oleaceae
Oleaceae
Japanese Privet
Oleaceae
Chinese Privet
Oleaceae
Oleaceae
Privet
Oleaceae
Chinese Privet
Oleaceae
Privet
Oleaceae
Olive
Oleaceae
Oleaceae
Oleaceae
Oleaceae
Fragrant Olive
Oleaceae
Holly Olive
Oleaceae
Oleaceae
Oleaceae
Hungarian Lilac
Oleaceae
Lilac
Oleaceae