تیره بنفشه (Violaceae)

گیاهان این تیره  معمولاً علفی و فقط دارای نمونه های معدودی به صورت بوته های چوبی می باشند در بین انواعی از آنها که در نواحی استوایی می رویند نمونه های درختچه مانند و ندرتاً به صورت درخت یافت می گردد. تعداد زیادی از آنها که تقریباً به نصف کلی گونه ها می رسد از Viola ها تشکیل می یابد فراوانی آنها بیشتر در نواحی معتدله کره شمالی است بطوریکه فقط معدودی از آنها در نیمکره جنوبی یافت می گردند.

بنفشه به‌طور طبیعی درشمال ایران می‌روید، ولی با توجه به این که امروزه به عنوان یک گل زینتی در باغچه‌ها کاشته می‌شود، می‌توان آن را دراکثر نقاط ایران مشاهده نمود. به بنفشه گل زیر برف می‌گویند. زیرا آن را در زمستان می‌کارند.

Melicytus ramiflorus

گونه های خانواده Violaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Tree Violet
Violaceae
Whitey Wood
Violaceae
Violaceae
Western Dog Violet
Violaceae
Twoflower Violet
Violaceae
Violaceae
Canada Violet
Violaceae
Dog Violet
Violaceae
Violaceae
Horned Violet
Violaceae
Marsh Blue Violet
Violaceae
Violaceae
Dwarf Marsh Violet
Violaceae
Violaceae
Stream Violet
Violaceae
Violaceae
Violaceae
Violaceae
Labrador Violet
Violaceae
Alaska Violet
Violaceae
Manchurian Violet
Violaceae
Violaceae
Violaceae
Sweet Violet
Violaceae
Palmate Violet
Violaceae
Violaceae
Bird’s Foot Violet
Violaceae
Grass Pansy
Violaceae
Violaceae
Violaceae
Violaceae
Wood Violet
Violaceae
Redwood Violet
Violaceae
Wooly Blue Violet
Violaceae
Violaceae
Heartsease
Violaceae
Violaceae
Violaceae
Violaceae
Violaceae
Pansy
Violaceae
Chinese Violet
Violaceae