تیره توت(Moraceae)

فرم کلی تیره Moraceae: گیاهانی درختی یا درختچه ای یا بالارونده یا علفی؛ صمغ آور یا دارای شیره ی رنگی؛ رزین دار یا غیررزینی. چندساله. مستقل یا انگلی یا بالارونده. خشکی پسند. هتروفیل یا غیرهتروفیل. برگ ها همیشه سبز؛ در اندازه های متوسط تا بزرگ؛ متناوب یا متقابل؛ برگ های متناوب دارای آرایش مارپیچی یا دوردیفه؛ چرمی یا علفی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ پهنک های بریده بریده بصورت پرمانند یا پنجه ای؛ دارای رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها دارای گوشوارک های متنوع. گوشوارک ها جدا از هم یا دارای رشد هماهنگ؛ گاهی بسیار کوچک؛ زوداُفت یا پایا.

خانواده  موراسه (نام علمی: Moraceae) – که عموما خانواده های توت سانان یا انجیر سانان نامیده می‌شود – نام یک تیره از راسته گل سرخ ساناناست.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور دارای وظایف نرینگی و مادینگی، یا تنها وظیفه نرینگی، یا تنها وظیفه مادینگی. گیاهانی یک پایه یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات یا باد.

جغرافیا: مناطق معتدل، یا معتدل تا نیمه گرمسیری. X=7-many .

طبقه بندی خانواده Moraceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Rosales .

این خانواده دارای ۱۴۰۰ گونه است.

شاه‌توت، یا خرتوت گونه‌ای درخت گل دار متعلّق به خانوادهٔ توت سانان (Moraceae)، و بومی آسیای جنوب غربی می‌باشد. کاشت این درخت در زیستگاه بومی‌اش از پیشینه‌ای چنان طولانی برخوردار است که مشکل می‌توان گسترهٔ طبیعی انواع مختلف آنرا به طور دقیق مشخّص نمود. در سردهٔ توت‌ها (Morus)، درخت شاه‌توت از همه کوچک‌تر است و بلندی آن گاه ممکن است تا ۳۰ پا (حدود ۹ متر) برسد، و در صورت عدم رسیدگی در سنّ پایین به شکل بوته باقی می‌ماند. این درخت عمری طولانی دارد و بعضاً دیده شده چند صد سال میوه دهد.

میوه شاتوت بزرگتر از توت سفید است و رنگ آن قرمز تیره یا ارغوانی و مزه‌اش ترش و شیرین و مطبوع است. شاتوت را می‌توان به صورت خام، پخته یا مربا مصرف کرد.

Morus macroura

گونه های خانواده Moraceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Kozo
Moraceae
Paper Mulberry
Moraceae
Silkworm Thorn
Moraceae
Fig
Moraceae
Sandpaper Fig
Moraceae
Moreton Bay Fig
Moraceae
Wild Fig
Moraceae
Osage Orange
Moraceae
Mulberry
Moraceae
White Mulberry
Moraceae
White Mulberry
Moraceae
Korean Mulberry
Moraceae
Kuwa
Moraceae
Hua Sang
Moraceae
Himalayan Mulberry
Moraceae
Texas Mulberry
Moraceae
Mongolian Mulberry
Moraceae
Black Mulberry
Moraceae
Red Mulberry
Moraceae
Himalayan Mulberry
Moraceae