تیره دم اسب درختی ،دم اسب درختیان (Casuarinaceae)

فرم کلی تیره Casuarinaceae  : گیاهانی درختی یا درختچه ای. برگ ها بسیار تقلیل رفته. شورپسند. برگ ها بسیار کوچک، با آرایش مارپیچی؛ بدون دمبرگ؛ کنگره دار، معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده؛ بی گوشوارک.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. استرالیا، مالزی، نیوکالدونیا، فی جی. X=8-14 .

طبقه بندی خانواده Casuarinaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Fagales .

این خانوده دارای ۶۵ گونه و ۴ جنس می باشد.

گونه های خانواده Casuarinaceae در شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Casuarinaceae
River She-Oak
Casuarinaceae
Swamp Oak
Casuarinaceae
She Oak
Casuarinaceae
Forest Oak
Casuarinaceae
Casuarinaceae