تیره ژینکو،تیره کهن دار(Ginkgoaceae)

کهن‌دار یکی از قدیمی‌ترین گونه‌های درختی روی زمین است. این درخت خزان‌کننده در بسیاری از قسمت‌های معتدل دنیا به ویژه مناطق معتدله مرطوب به‌خوبی رشد می‌کند و به محدوده وسیعی از اقلیم‌ها و شرایط نامساعد مقاومت دارد؛ کهن‌دار در خاکهای عمیق با زهکش خوب و لومی شنی و حاصلخیز رشد مناسبی دارد. ژینکو به منظور استفاده از خواص دارویی بذر و به خصوص برگ پرورش می‌یابد.

کهن‌دار گیاه دارویی ارزشمندی است که برای اهداف دارویی متنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ کهن‌دار به منظور استفاده از بذر و به خصوص برگ پرورش می‌یابد. بذرهای کهن‌دار هزاران سال است که در طب سنتی چین استفاده می‌شود. فراورده‌های کهن‌دار که امروزه در دسترس می‌باشند از برگ آن بدست می‌آید. در نهالستان‌های پرورش برگ، درختان ژینکو به‌صورت متراکم کشت شده و برگ‌ها برای تهیه عصاره برداشت می‌شوند تا مورد فرآوری قرار گیرند. عصاره برگ ژینکو یکی از مهمترین گیاهان دارویی رایج در دنیا می‌باشد.

در پاییز زرد شده و در عرض یک شب می‌ریزند.

کهن‌داریان(Ginkgoaceae) تیره‌ای از بازدانگان درختی است که در دورهٔ دوم زمین‌شناسی پدید آمده و همهٔ گونه‌های آن به‌جز یک گونه از بین رفته‌است و به همین دلیل این گیاه را یک فسیل زنده  در نظر می‌گیرند. گونه به جا مانده کهن دار (ژینگو) نام دارد که نام علمی آن ginkgo biloba است و بذرهای آن هزاران سال است که در طب سنتی چین استفاده می‌شود و عصاره برگ آن یکی از گیاهان دارویی رایج در دنیا می‌باشد.

کهن‌دار بین ۳۰ تا۴۰ متر ارتفاع دارد و نسبت به حشرات و بیماری‌های گوناگون بسیار مقاوم است.

Ginkgo biloba

درختی به ارتفاع تا۴۰ متر ، بی کرک ، برگ ها متناوب، در بخشی در دسته های ۳-۵ تایی روی شاخه های کوتاه ، با پایک نازک ،بادبزنی شکل،کم و بیش در بخش پهن انتهایی تقسیم شده یا بریده ، به عرض ۵-۸ سانتی متر.

پراکندگی جهانی : چین ، ژاپن و کاشته شده در آمریکا .

پراکندگی جعرافیایی در ایران: بصورت کاشته شده در باغ گیاع شناسی ملی ایران، باع گیاه شناسی دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تهران و مناطق شمالی.

مصارف و کاربرد ها:

برگ ها و میوه این گیاه خواص در مانی مختلف دارد. میوه آن خلط آور و مسکن و مغز دانه آن خلط هضم کننده و کرم کش است.

و برگ های آن محرک گردش خون بوده و ضد اسپاسم متسع کننده عروق و ضد التهاب می باشد و در معالج بی کفایتی ورید های اعضای تحتانی ، اختلال در نفوذ پذیری مویرگ ها ، کاهش گردش خون سرخرگ های مغزی و محیطی و تظاهرات ناشی از آرتریت اعضای تحتانی کاربرد دارد.

Ginkgo biloba

گونه خانواده Ginkgoaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Maidenhair Tree
Ginkgoaceae