تیره کلهو، تیره خرمندی (Ebenaceae)

فرم کلی تیره Ebenaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای. خشکی پسند. برگ ها متناوب یا متقابل یا با آرایش مارپیچی، چرمی، دارای دمبرگ، غیرپوشش دار و ساده. پهنک برگ یکپارچه، دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی دوپایه یا هرمافرودیت. گل های ماده دارای پرچم یا فاقد پرچم

جغرافیا: نواحی معتدل، یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. نواحی گرمسیری بخصوص هندومالزی. X=15 .

طبقه بندی خانواده Ebenaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Ericales .

این خانواده دارای ۵۰۰ گونه است.

درخت خرمالو Diospyros kaki

این گیاه از تیره آبنوس و درخت دایم سبز یا خزان‌پذری می‌باشد. از سن ۱۰ سالگی محصول تجاری تولید کرده ولی از ۴ یا ۵ سالگی شروع به میوه دهی میکند و بین ۲۲۵ تا ۵۰ سال هم عمر دارد.برخی از گونه‌های آن همانند خرمالوی ورجینیانا بومی آمریکای شمالی و برخی دیگر مثل خرمالوی خرمندی بومی آسیا با میوه‌های کوچک و پردانه و بالاخره برخی از گونه‌های خرمالو همانند خرمالوی معمولی بومی چین است که بهترین گونه برای تولید میوه می‌باشد. اکثر ارقام خرمالو نظیر خرمالوی ورجینیانا از هر دو طریق بکرباری و گرده‌افشانی میوه تولید می‌کنندو گرده‌افشانی توسط حشرات انجام می‌گیرد و میوه‌های تلقیح یافته حاوی هشت عدد دانه می‌باشند. نوع میوه خرمالو، سته می‌باشد. میوه‌های بکربار دارای گوشت روشن‌تر و گس‌تر نسبت میوه‌های دانه‌دار می‌باشند. میوه‌های خرمالو در هنگام نارس طعم گس دارد و میوه‌های این گیاه بعد از برداشت قادر به رسیدن می‌باشند. به طور کلی میوه‌های بکربار کیفیت بهتری نسبت به میوه‌های دانه‌دار دارند. جوانه‌های جانبی شاخه‌های یک‌ساله حاوی سه عدد فلس و جوانه انتهایی بدون فلس می‌باشند. گل‌های نر روی گل‌آذین گرزن قرار می‌گیرند. خرمالو از درختان میوه مناطق نیمه‌گرمسیری بشمار می‌آید و سرماهای دیررس بهاره می‌تواند به شاخساره‌های یک‌ساله این گیاه آسیب وارد کند. مقاومت خرمالو به سرمای زمستانه همانند انار تا ۱۰- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

Diospyros kaki

 

گونه های خانواده Ebenaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Persimmon
Ebenaceae
Date Plum
Ebenaceae
Black Persimmon
Ebenaceae
American Persimmon
Ebenaceae