گیاهان‌دارویی ایران هرکدام به مثابه یک چاه نفت ارزشمند هستند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی دکتر مجید قربانی نُهوجی گیاه شناس و عضو هیئت علمی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، با اشاره به تنوع اقلیمی و زیستی گسترده در ایران و پراکندگی  قابل توجه گیاهان دارویی در آن گفت: باید در کشت و بهره­برداری علمی از گیاهان دارویی اهتمام و سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشیم.