تیره Selaginellaceae

گونه های خانواده Selaginellaceae در شبکه گیاهی ایران: نام انگلیسی خانواده نام علمی – Selaginellaceae Selaginella tamariscina Selaginella tamariscina