در گذشت جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

حادثه تلخ و تاسف بار در گذشت جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران که منجر به جان باختن و مجروح شدن تعدادی از دانشجویان شد، موجب تاسف وتاثر عمیق گردید. ضمن عرض تسلیت به خانواده های درگذشتگان و همدردی با بازماندگان، شفای عاجل مصدومان را از خداوند متعال مسالت می کنیم.