تیره کاج(Pinaceae)

گیاهان این تیره درخت ( و به ندرت بوته) هایی به بلندی ۲ تا ۱۰۰ متر هستند و به استثنای Larix و Pseudolarix ، اکثراً همیشه سبز دارای صمغ، تک لپه با شاخه هائی کمی مقابل هم یا پیچان و برگ های سوزنی می باشند. مخروط های ماده بزرگ و معمولاً چوبی به طول ۲ […]