تیره کاکتوس (Cactaceae)

فرم کلی تیره Cactaceaeگیاهانی درختچه ای یا علفی؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره ی رنگی، یا صمغ آور. برگ ها به خوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته تا فاقد برگ. گیاهانی آبدار یا غیرآبدار. چندساله. مستقل یا انگلی یا بالاورنده. شورپسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ علفی یا گوشتی؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند.

بیشتر کاکتوس‌ها ریشه‌های عمیقی داشته و ساقه شبکه مانندی دارند که به‌عنوان منبع ذخیره آب عمل می‌کنند ساقه کاکتوس توسط تیغ‌هایی محافظت می‌شود. کاکتوس‌ها برگ‌های خیلی کوچکی داشته یا اصلاً برگ ندارند.

خاک مناسب برای کاکتوس:

یکی از معیارهای تعیین‌کننده خاک مناسب برای کاکتوس‌ها، آب‌وهوا می‌باشد. به گونه‌ای که در آب‌وهوای گرم نیاز این گیاهان به خاک قابل نفوذ و سبک بیشتر احساس می‌شود در حالی که در آب‌وهوای سرد که گیاهان نیاز به آبیاری چندانی ندارند به خاکی سنگین‌تر نیاز خواهد بود.

به‌طور کلی کاکتوس‌ها خاک‌های با PH کمتر از ۷ تا نزدیک به ۷ را می‌پسندند. در بیشتر متون، ترکیب اصلی خاک کاکتوس‌ها در اندازه‌های زیر سفارش شده است

  • ۱ قسمت خاک باغچه + ۱ قسمت شن و ماسه (به نسبت مساوی) + ۱ قسمت کمپوست (مواد پوسیده گیاهی و خاک یا برگ)
  • یک دوم قسمت خاک رسی + ۱ قسمت ماسه + ۱ قسمت خاک باغچه،
  • ۱ قسمت کمپوست + ۱ قسمت خاک پیت + یک قسمت ماسه

هرگاه به ترکیب‌های بالا در انتها، ۵ درصد خاک زغال اضافه شود اثر ویژه‌ای در جلوگیری از پوسیدگی و دیگر بیماری‌های قارچی خواهد داشت (حضور پتاس در خاک زغال، باعث این امر می‌شود).

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط باد یا حشرات یا پرندگان یا پستانداران.

جغرافیا: نواحی معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری. X=11 .

طبقه بندی خانواده Cactaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Caryophyllales .

این خانواده دارای ۲۰۰۰ گونه است.

گونه های خانواده Cactaceae درشبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Eastern Prickly Pear
Cactaceae
Mojave Prickly Pear
Cactaceae
Prickly Pear
Cactaceae
Prickly Pear
Cactaceae
Cactaceae
Tree Chola
Cactaceae
Western Prickly Pear
Cactaceae
Twist-Spine Prickly Pear
Cactaceae
Bunny Ears
Cactaceae
Bastard Fig
Cactaceae
Plains Prickly Pear
Cactaceae
Branched Pencil Cholla
Cactaceae