تیره بار هنگ (Plantaginaceae)

فرم کلی تیره Plantaginaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای؛ آبدار یا غیرآبدار. یکساله تا چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه، یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. هتروفیلی یا غیرهتروفیلی. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ علفی یا چرمی یا گوشتی؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ پوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ خطی یا نیزه ای یا یا تخم مرغی؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه ی ماده، یا یکپایه. گرده افشانی توسط باد، یا توسط باد و حشرات.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی. X=4-12(+) .

طبقه بندی خانواده Plantaginaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Lamiales .

این خانواده دارای ۲۷۰ گونه است.

Plantago Psyllium (اسفرزه):

گیاهی علفی ، یکساله به ارتفاع ۱۰تا۳۵ سانتیمتر که به حالت وحشی در نواحی مختلف مختلف مدینترانه ،شمال آفریقا و جنوب غربی آسیا منجمله ایران می روید.از مشخصات آن این است که برگ هایی باریک ،دراز ، نوک تیز و مجتمع به وضع متقابل یا سه تایی بر روی ساقه دارد.گل های آن به صورت سنبله هاییبر روی پایه بلند ظاهر می گردد، دارای براکته های باریک در قاعده گل آذین اند.میوه اش پوشینه شکوفا دو خانه است. این گیاه و دو گونه دیگر آن به نام های P.cynops L. P.indica L. , P.ramosa از نظر درمانی به مصارف مشابه می رسند. مخلوط دانه این گیاهان ،در بازرکانی تحت عنوان اسفرزه در معرض استفاده قرار می گیرد. خواص درمانی :از دانه گیاهان مذکور در رفع یبوست های مقاوم ،اسهال های ساده ، درد های ناشی از التهاب کلیه و مثانه و همچنین در خون آمدن از ریه استفاده به عمل می آید.

.Plantago coronopus L:

گیاهی است یکساله یا دو ساله که اغلب در ماسه زار ها ودشت های سواحل دریاها ،اراضی دارای شوره و نواحی گرم می روید.از مشخصات آن این است که برگ های آن در قاعده ساقه واقع است و پهنک آن نیز عموما باریک ،دراز و منقسم به تقسیمات عمیق یا دندانه دار می باشد.گل های آن مجموعا سنبله های باریک ودرازی به وجود می آورند که هر یک بر روی پایه بلندی منتهی به ناحیه یقه، واقع است.میوه آن کوچک ، محتوی ۳تا۵ دانه قهوه ای است. خواص درمانی : کلیه قسمت های گیاه اثر مدر دارد . از دانه اش نوعی کولیر ،جهت رفع ورم چشم تهیه می شود.

.Plantago major L:

نام‌های‌ رایج‌: بارتنگ‌، بارهنگ‌ کبیر، لسان‌ الحمل‌، لسان‌ الحمل‌کبیر، رماج‌ولک‌، چرغول‌. بارهنگ گیاهی است پایا، ظاهراً بی کرک یا کمی کرکپوش با بن و ریشه‌ای کوتاه است. سابقه آن به طول ۷۰-۱۰ سانتی متر، متعدد ایستاده یا خیزان، فاقد شیار، مساوی یا کمی بلندتر از برگ‌ها است. برگ‌های آن تماماً طوقه‌ای، تخم مرغی پهن با ۹-۳ رگبرگ قوی و برجسته، کامل یا در حاشیه سینوسی، بی کرک یا کرکپوش، دارای دمبرگ نسبتاً بلند. گل‌ها سبز متمایل به قهوه‌ای، کوچک مجتمع در خوشه‌های دراز استوانه‌ای. موسم گلدهی گیاه اردیبهشت تا شهریورماه است. دانه‌های این گیاه تیره رنگ، کوچک و تخم مرغی شکل و در میوه‌ای پوستینه که به صورت کپسول تخم مرغی بوده و دارای ۲ خانه و محتوی ۸-۴ دانه‌است قرار دارند. دانه‌ها را از اواسط فصل بهار به بعد جمع آوری می‌نمایند ترکیبات شیمیایی: برگ‌ و ریشه‌ بارهنگ‌ کبیر دارای‌ موسیلاژ، صمغ‌، اسیدهای‌ آلی‌، تانن‌، انورتین‌،امولسیون‌ و گلوکوزیدی‌ به‌نام‌ اوکوبین‌، دیاستاز، هتروزید، مواد رنگی‌، ساکارز (درتخم‌)، پکتین‌، اسید سیتریک‌، ساپوزید (در برگ‌) و در خاکستر آن‌ املاح‌ مختلف‌سدیم‌، منیزیم‌، پتاسیم‌ به‌طور فراوان‌ موجود است‌.دانه بارهنگ دارای چربی، صمغ، موسیلاژ، ترکیبات گلوکزیدی است. قسمت‌ مورد استفاده‌ بارهنگ‌ برگهای‌ خشک‌ شده‌ و بندرت‌ تازه‌، دانه‌ و ریشه‌آن‌ است‌. برگهای‌ آن‌ در بهار تا پیش‌ از زمان‌ گل دادن‌ جمع‌آوری‌ می‌شود و به‌سرعت‌در آفتاب‌ در ۴۰ تا ۵۰ درجه‌ سانتیگراد باید خشکانده‌ شود. محل رویش گیاه بارهنگ در منطقه وسیعی از دو قاره اروپا و آسیا و همچنین شمال آفریقا و آمریکای شمالی می‌روید. در ایران تقریباً در تمام نقاط می‌روید. خواص‌ درمانی ‌: طبع‌ بارهنگ‌ سرد و خشک‌ است‌. بارهنگ‌ کبیر دارای‌ خواص‌ قابض‌، تب‌بر، تونیک‌، نرم‌کننده‌، تصفیه‌کننده‌خون‌، ضد اسهال‌، محرک‌، معرق‌، مدر، ضد رماتیسم‌ و ضد اسهال‌ خونی‌، ضدالتهاب‌ کلیه‌ و مثانه‌، و ضد باکتری‌ است‌. بارهنگ‌ کبیر در موارد خونرویهای‌ ریوی‌، وجود خون‌ در اخلاط‌، عفونتهای‌مجاری‌ تنفسی‌، التهابات‌ چشمی‌، بیماریهای‌ کبدی‌، زردی‌، استفراغ‌، رفع‌ناراحتی‌های‌ آسم‌ مرطوب‌ و برونشیتی‌، اسهال‌های‌ ساده‌ و خونی‌، ورم‌ مخاط‌دهان‌، درد دندان‌، التیام‌ زخم‌، کولیک‌، مالاریا، سوزاک‌، احساس‌ سوزش‌ در لوله‌مری‌، نزله‌ مجاری‌ ادرار و دستگاه‌ هضم‌، رفع‌ تحریکات‌ در نزله‌های‌ مزمن‌ برونشها استفاده‌ می‌گردد.

 

Plantago arenaria

گونه های خانواده  Plantaginaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Psyllium
Plantaginaceae
Plantaginaceae
French Psyllium
Plantaginaceae
Che Qian Zi
Plantaginaceae
Mexican Plantain
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Buck’s-Horn Plantain
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Ribwort Plantain
Plantaginaceae
Common Plantain
Plantaginaceae
Sea Plantain
Plantaginaceae
Hoary Plantain
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Blond Psyllium
Plantaginaceae
Fleawort
Plantaginaceae
Blackseed Plantain
Plantaginaceae

تیره Myricaceae

فرم کلی تیره Myricaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای؛ رزین دار. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ معطر؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ پهنک های بریده بریده بصورت پرمانند؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: دارای گل های تک جنسی. گیاهانی یکپایه، یا یکپایه ی نر، یا دوپایه، یا دوپایه ی نر. گرده افشانی توسط باد.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی بجز شمال آفریقا، نواحی معتدل اروپا-آسیا و استرالیا. X=8 .

طبقه بندی خانواده Myricaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Fagales .

این خانواده دارای ۴۰ گونه است .

Myrica rubra

گونه های خانواده Myricaceae در شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Sweet Fern
Myricaceae
Sweet Fern
Myricaceae
Californian Bayberry
Myricaceae
Wax Myrtle
Myricaceae
Bog Myrtle
Myricaceae
Bayberry
Myricaceae
Box Myrtle
Myricaceae
Northern Bayberry
Myricaceae
Chinese Bayberry
Myricaceae

تیره سازو (Juncaceae)

فرم کلی تیره Juncaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته یا فاقد برگ. یکساله یا چندساله؛ ریزوم دار یا غده ای. آبدوست تا خشکی پسند؛ گیاهان آبدوست دارای ریشه. برگ ها متناوب؛ سه ردیفه یا دوردیفه؛ لوله ای یا گِرد یا پهن؛ علفی یا چرمی یا غشایی؛ بی دمبرگ؛ پوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ سوزنی یا خطی یا نوک تیز یا خاردار؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه. فاقد گل های شهددار. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا معتدل. X=(3-)6 or 20(-36) .

طبقه بندی خانواده Juncaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Poales .

این خانواده دارای ۴۰۰ گونه است.

Juncus acutus

گونه هایخانواده Juncaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Sharp Rush
Juncaceae
Baltic Rush
Juncaceae
Juncaceae
Dudley’s Rush
Juncaceae
Soft Rush
Juncaceae
Hard Rush
Juncaceae
Juncaceae
Poverty Rush
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae

تیره گردو (Juglandaceae)

فرم کلی تیره Juglandaceaeاغلب گیاهانی درختی یا گاهی درختچه ای؛ اغلب رزین دار. برگ ها خزاندار؛ متناوب یا متقابل؛ دارای دمبرگ یا بی دمبرگ؛ غیرپوشش دار؛ معطر؛ مرکب؛ پرمانند یا سه گوش. رگبرگ ها پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. اندام های رویشی دارای کرک های قهوه ای؛ فلس مانند یا بدون فلس.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی یک پایه یا دوپایه. گرده افشانی توسط باد.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره و جدیدالحاره. نواحی معتدل تا گرمسیری. به طور گسترده در نواحی معتدل شمالی و نیمه گرمسیری تا هند، هندوچین، مالزی و کوه های آند آمریکای جنوبی؛ بجز آفریقا و استرالیا. X=16 .

طبقه بندی خانواده Juglandaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Fagales .

این خانواده دارای ۵۰ گونه است.

Juglans regia

گونه های خانواده Juglandaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Water Hickory
Juglandaceae
Juglandaceae
California Walnut
Juglandaceae
Southern Shagbark
Juglandaceae
Chinese Hickory
Juglandaceae
Bitternut
Juglandaceae
Scrub Hickory
Juglandaceae
Sweet Pignut
Juglandaceae
Coastal Pignut Hickory
Juglandaceae
Pecan
Juglandaceae
Shellbark Hickory
Juglandaceae
Nutmeg Hickory
Juglandaceae
Sweet Pignut
Juglandaceae
Shagbark Hickory
Juglandaceae
Sand Hickory
Juglandaceae
Black Hickory
Juglandaceae
Mockernut
Juglandaceae
Juglandaceae
Japanese Walnut
Juglandaceae
Heartseed Walnut
Juglandaceae
California Walnut
Juglandaceae
Chinese Walnut
Juglandaceae
Butternut
Juglandaceae
Hind’s Black Walnut
Juglandaceae
Juglandaceae
Arizona Walnut
Juglandaceae
Manchurian Walnut
Juglandaceae
Texas Walnut
Juglandaceae
Black Walnut
Juglandaceae
Walnut
Juglandaceae
Walnut
Juglandaceae
Walnut
Juglandaceae
Juglandaceae
Buartnut
Juglandaceae
Juglandaceae
Caucasian Wingnut
Juglandaceae
Japanese Wingnut
Juglandaceae
Juglandaceae

تیره Hydrocharitaceae

فرم کلی تیره Hydrocharitaceaeگیاهانی علفی و آبزی. اغلب چندساله، با برگ های متراکم اولیه یا بدون برگ های متراکم قابل رؤیت. آبدوست، دریایی یا غیردریایی، بصورت غوطه ور آزاد یا ریشه دار. برگ ها غوطه ور در روی آب یا در زیر آب. هتروفیل یا غیرهتروفیل. برگ ها متناوب یا متقابل یا با آرایش مارپیچی یا دو ردیفه، دارای دمبرگ یا بدون دمبرگ، پوشش دار یا غیرپوشش دار. برگ ها ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی یا کشیده تا کروی، تک رگبرگی یا با رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک­دار یا بی­گوشوارک. دارای فلس های محوری.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی یک پایه، یا دوپایه، یا به ندرت یک پایه­ی پلی گام. دارای گل های شهددار یا فاقد آن. شهد مترشحه از اندام های جنسی نر. گرده افشانی توسط حشرات یا توسط آب.

جغرافیا: نواحی معتدله تا گرمسیری. پراکنش در همه نقاط به جز نواحی یخبندان. X=7-12 .

طبقه بندی خانواده Hydrocharitaceaeزیررده تک لپه ای ها، راسته Alismatales .

این خانواده دارای ۸۰ گونه است.

Elodea canadensis

گونه های خانواده Hydrocharitaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Canadian Pondweed
Hydrocharitaceae
Hydrilla
Hydrocharitaceae
Water Soldier
Hydrocharitaceae
Water Celery
Hydrocharitaceae
Eel Grass
Hydrocharitaceae

تیر ه Hippuridaceae

~  Plantaginaceae

فرم کلی تیره Hippuridaceaeگیاهانی علفی. چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار. آبدوست تا خشکی پسند؛ ریشه ای. برگ ها و ساقه ها به صورت برآمده. برگ ها کوچک؛ مارپیچی؛ بی دمبرگ؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی؛ تک رگبرگی. برگ بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط باد.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره، جدیدالحاره، استرالیا و قطب جنوب. نواحی یخبندان و معتدل.X=8, 16 .

طبقه بندی خانواده Hippuridaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Lamiales .

ابن خانواده دارای ۳-۱ گونه و یک جنس Hippuris است.

Hippuris vulgaris

دُم‌قاطری (Hippuris) گیاهی است در تیره دم‌قاطریان. دم‌قاطریان (Hippuridaceae) تیره‌ای از نعناسانانِ علفی آبزی با گُل‌پوش تحلیل‌یافته و برگ‌های فراهم است.

گونه های خانواده Hippuridaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Common Marestail
Hippuridaceae

تیره برگ‌شاخیان (Ceratophyllaceae)

فرم کلی تیره Ceratophyllaceaeآبزی، شکننده، از جمله گیاهان آبزی بدون ریشه. بدون برگهای متراکم قابل رؤیت. آبدوست، شناور. برگها بصورت شناور روی آب. برگها در اندازه های کوچک تا متوسط، بصورت چرخشی، ۱۰-۳ برگ در هر چرخه، شکننده شدن با افزایش سن. دارای دمبرگ.

نوع تولید مثل و گرده افشانی: گلها بارور و دارای اندام های نر و ماده. گیاهان یک پایه. گلهای ماده بدون پرچم. گرده افشانی توسط آب.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جا زی. X=12

طبقه بندی خانواده Ceratophyllaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Ceratophyllales .

برگ‌شاخی (Ceratophyllum) سرده‌ای از گیاهان گلدار است که به طور معمول در برکه‌ها، باتلاق‌ها و جریان آرام در مناطق استوایی و در مناطق معتدل یافت می‌شود.

برگ‌شاخی از تیره برگ‌شاخیان (Ceratophyllaceae) و راسته برگ‌شاخ‌سانان (Ceratophyllales) است. برگ‌شاخیان گیاهانی علفی یا آبزی یا غوطه‌ور هستند و جوانه‌های انتهایی خواب‌مانده‌شان باعث رویش چندسالهٔ آنها می‌شود.

این تیره دارای تنها یک جنس   Ceratophyllum و ۱۰ گونه است.

گونه های خانواده Ceratophyllaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Hornwort
Ceratophyllaceae

تیره میخک (Caryophyllaceae)

فرم کلی تیره Caryophyllaceaeدرختانی کوچک یا درختچه ای یا علفی؛ غیرآبدار یا آبدار. یکساله یا دوساله یا چندساله. شورپسند. برگ ها متقابل یا با آرایش مارپیچی یا متناوب؛ دارای دمبرگ یا نیمه دمبرگ دار یا بدون دمبرگ؛ ساده؛ غیرزبانه ای. پهنک برگ یکپارچه. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یک پایه ی نر، یا دوپایه، یا دوپایه ی ماده. گرده افشانی توسط حشرات.

میخَکیان یا قرنفلیان (Caryophyllaceae) تیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای (dicotyledon) از راسته میخک‌سانان (Caryophyllales) است. میخک‌ها خانواده بزرگی با ۸۸ سَرده (جنس) و حدود ۲۰۰۰ گونه است.

میخکیان خانواده‌ای است از گیاهان علفی که در سراسر جهان یافت می‌شود. از سرده‌ها و گونه‌های آن می‌توان به  میخک قلیانک (سیلن) و میخک آتشی ،قرنفل، اشاره کرد. بسیاری از گونه‌های میخک‌ها گل‌های تزئینی بشمار می‌آیند ولی بسیاری نیز به عنوان علف هرز می‌رویند.

تمام انواع این تیره علفی و گلهای آنها با تیره‌های دیگر تفاوت بسیار دارد. کاسهٔ آنها از پنج کاسبرگ ساخته شده که بین آنها به هم نزدیک گشته و لوله‌ای می‌سازد که پنج کُنگُره دارد و ممکن است کاسهٔ کوچکتر اضافی نیز داشته باشد.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی. X=5-19 .

گونه های خانواده Caryophyllaceae در شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Corncockle
Caryophyllaceae
Thyme-Leaf Sandwort
Caryophyllaceae
Field Mouse-Ear Chickweed
Caryophyllaceae
Chickweed
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Common Mouse-Ear Chickweed
Caryophyllaceae
Little Mouse-Ear Chickweed
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Strapwort
Caryophyllaceae
Berry-Bearing Catchfly
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Sweet William
Caryophyllaceae
Carnation
Caryophyllaceae
Chinese Pink
Caryophyllaceae
Cheddar Pink
Caryophyllaceae
Pink
Caryophyllaceae
Fringed Pink
Caryophyllaceae
West Indin Chickweed
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Manchurian Baby’s Breath
Caryophyllaceae
Baby’s Breath
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Rupture Wort
Caryophyllaceae
Hairy Rupture Wort
Caryophyllaceae
Sea Sandwort
Caryophyllaceae
Ragged Robin
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Water Chickweed
Caryophyllaceae
Algerian Tea
Caryophyllaceae
Algerian Tea
Caryophyllaceae
Nailwort
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Tumbling Ted
Caryophyllaceae
Soapwort
Caryophyllaceae
Knawel
Caryophyllaceae
Moss Campion
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Red Campion
Caryophyllaceae
Catchfly
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
White Campion
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Bladder Campion
Caryophyllaceae
Corn Spurrey
Caryophyllaceae
Sandwort
Caryophyllaceae
Bog Stitchwort
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Chickweed
Caryophyllaceae
Greater Chickweed
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Cow Cockle
Caryophyllaceae

تیره شاهدانه (Cannabaceae)

فرم کلی تیره  Cannabaceae : گیاهانی صمغ آور یا دارای شیره رنگی؛ یا غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی، دارای رزین یا فاقد آن. یکساله  یا چندساله   . مستقل (جنس Cannabis ) یابالارونده (جنس Humulus ). خشکی پسند. برگ ها متناوب یا متقابل، دارای دمبرگ، غیرپوشش دار، معطر، ساده یا مرکب، برگ های مرکب بصورت پنجه ای. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده یا یکپارچه، رگبرگ ها پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها جدا از هم و پایا.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور دارای وظایف نرینگی یا مادینگی؛ یا دارای وظایف نرینگی و مادینگی. گیاهانی دوپایه یا به ندرت یک پایه. گل های نر فاقد مادگی. گرده افشانی توسط باد 

جغرافیا: نواحی معتدل. X=8, 10 .

طبقه بندی خانواده  Cannabaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Rosales .

این خانواده دارای ۳ گونه و ۲ جنس Cannabis, Humulus است.

گونه ها خانوادهتیره  Cannabaceae  در شبکه گیاهی ایران:

 

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Hemp
Cannabaceae
Japanese Hop
Cannabaceae
Hop
Cannabaceae

تیره کابومباسه (Cabombaceae)

فرم کلی تیره Cabombaceaeگیاهانی آبزی، صمغ دار یا غیرصمغ آور و فاقد شیرابه رنگی. چندساله، ریزوم دار. آبدوست، ریشه دار. برگ ها بصورت غوطه ور در روی آب. غیرهتروفیل (جنس Brasenia ) یا هتروفیل (جنس Cabomba ). برگ ها متناوب، یا متناوب و متقابل، مارپیچی یا دوردیفه یا چهار ردیفه؛ غیرپوشش دار؛ ساده، یا ساده و مرکب؛ سپرمانند یا غیرسپرمانند؛ غیرزبانه ای. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانیگل های بارور بصورت هرمافرودیت. گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره، جدیدالحاره و استرالیا. نواحی معتدل تا گرمسیری.

طبقه بندی خانواده  Cabombaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Nymphaeales .

این خانواده دارای ۸ گونه می باشد.

گونه های خانواده Cabombaceae  در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Water Shield
Cabombaceae