تیره گل کاغذی، تیره لاله عباسی (Nyctaginaceae)

فرم کلی تیره Nyctaginaceae: گیاهانی درختی، درختچه ای یا علفی. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند. برگ ها متناوب یا متقابل؛ دارای دمبرگ یا بدون دمبرگ؛ غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه، با رگبرگ پرمانند. برگ ها بی­گوشوارک. تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا یک پایه­ ی نر یا یک پایه­ ی ماده یا […]