تیره برگ‌شاخیان (Ceratophyllaceae)

فرم کلی تیره Ceratophyllaceae: آبزی، شکننده، از جمله گیاهان آبزی بدون ریشه. بدون برگهای متراکم قابل رؤیت. آبدوست، شناور. برگها بصورت شناور روی آب. برگها در اندازه های کوچک تا متوسط، بصورت چرخشی، ۱۰-۳ برگ در هر چرخه، شکننده شدن با افزایش سن. دارای دمبرگ. نوع تولید مثل و گرده افشانی: گلها بارور و دارای اندام های […]