تیره پای خرس (Acanthaceae)

فرم کلی تیرهگیاهانی درختچه ای یا علفی یا درختی. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهان علفی یکساله تا چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا انگلی یا بالارونده. آبدوست یا خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متقابل؛ پهن؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا کنگره دار یا دندانه دار؛ پهن.

● آکانتاسه Acanthaceae
اولین خانواده گیاهی آکانتاسه است. در این خانواده عمده گیاهان بعنوان گیاهان آپارتمانی و برگ سبزها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

خانواده آکانتاسه Acanthaceae یا آکانتوس Acanthus family از گیاهان گلدار دولپه ای هستند و در برگیرنده ۲۵۰ جنس و در حدود ۲۵۰۰ گونه هستند.گیاهانی بوته ای ، علفی یا بالارونده در میانشان دیده میشوند و گیاهانی گرمسیری محسوب میشوند. های خانواده آکانتاسه در مجموعه گیاهان آکواریومی گرمسیری دارای دو جنس معروف و متداول به نامهای همیگرافیس hemigraphis و هیگروفیلا hygrophila است و این دو جنس شامل گونه های متعددی از گیاهان آکواریومی هستند.گیاهان آکواریومی گرمسیری خانواده آکانتاسه به دلیل امکان رشد در حالتهای مختلف محیطی و مقاومت زیستی و دمای رشد در دامنه ای در حدود ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد ، گزینه خوبی برای اکواریومداران علاقه مند به گیاهان آکواریومی هستند خصوصا افرادی که تجربه نگهداری گیاهان حساس را پشت سر نگذاشته اند.در بعضی منابع فارسی از نام خانوادهٔ پای خرسیان نیز برای این تیره استفاده شده است

جغرافیا، : منطقه قطب شمال، قدیم الحاره، جدیدالحاره، گرمسیری و استرالیا. نواحی معتدل تا گرمسیری. آفریقا، برزیل و آمریکای مرکزی.

گونه های موجود در خانواده Acathaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Bear’s Breeches
Acanthaceae
Acanthaceae
Acanthaceae
Acanthaceae
Acanthaceae