تیره Dicksoniaceae

  خانواده  Dicksoniaceae منشاء :  منشا اصلی این گیاه  (Cibotium menziesi)جزایر هاوایی است. مشخصات ظاهری : گیاهی از خانواده نهان زادگان آوندی می باشد که به طور معمول  تا ۷ متر رشد می کند ولی گاهی نمونه هایی با ۱۱ متر ارتفاع هم مشاهده شده است.  برگ ها شکل پر مانندی دارند و رگبرگ های انها زرد […]