تیره Loasaceae

فرم کلی تیره Loasaceaeدرختانی کوچک (به ندرت) یا درختچه ای (گاهی اوقات) یا علفی (اغلب موارد). بدون صمغ یا بدون شیره رنگی. یکساله یا چند ساله (اغلب موارد). مستقل یا بالارونده. گاهی اوقات دارای ساقه های علفی. پیچ خورده در جهت عقربه های ساعت (Scyphanthus )، یا پیچ خورده در جهت عقربه های ساعت و خلاف جهت عقربه های ساعت ( Loasa ). برگها متناوب یا متقابل، با دمگل بلند یا کوتاه یا بدون دمگل، ساده، پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه. در صورت بریده بریده بودن بصورت پرمانند یا پنجه ای. رگبرگ ها پر مانند یا پنجه ای.

نوع تولید مثل و گرده افشانی: گل های بارور هرمافرودیت. فاقد گل های تک جنسی. گیاهان هرمافرودیت. گل ها دارای شهد یا فاقد آن. شهد مترشحه از اندام نر (از پرچم).

جغرافیا: نواحی گرمسیری. معتدل تا گرمسیری. اکثراً گرمسیری تا نیمه گرمسیری. امریکای جنوبی و مرکزی. تنهاFissenia Kissenia ) در عربستان و جنوب غربی آفریقا. X=7-15

طبقه بندی خانواده Loasaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Cornales .

این خانواده دارای ۲۵۰گونه و  ۱۴ جنس است.

Mentzelia albicaulis

گونه هایخانواده Loasaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Whitestem Blazing Star
Loasaceae
Manyflowered Mentzelia
Loasaceae
Dwarf Mentzelia
Loasaceae