تیره Nyssaceae

Cornaceae ~ 

فرم کلی تیره Nyssacea: گیاهانی درختی یا درختچه ای، غیر آبدار. برگ ها همیشه سبز، متناوب، دارای دمبرگ، غیرپوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، با رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانیدارای گل های تک جنسی. گیاهانی یک پایه یا دوپایه یا یک پایه ی پلی گام.

جغرافیا، سیتولوژی: قطب شمال. نواحی معتدل تا گرمسیری. جنوب شرقی و شرق آسیا، شرق ایالات متحده آمریکا. X=21, 22 .

طبقه بندی خانواده Nyssaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Cornales .

این خانواده دارای ۱۰ گونهو ۲ جنسCamptotheca  ,  Nyssa است.

Nyssa sylvatica

گونه های این تیره در خانواده Cornaceae قرار گرفته است.

گونه هایخانواده Nyssaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Water Tupelo
Nyssaceae
Ogeechee Lime
Nyssaceae
Black Tupelo
Nyssaceae