نمایش 1 - 4 از 4
Ebenaceae
خرمالو
Persimmon
Ebenaceae
خرمندی، کلهو، ارب
Date Plum
Ebenaceae
-
Black Persimmon
Ebenaceae
خرمالوی آمریکایی
American Persimmon