نمایش 1 - 1 از 1
Oleaceae
یاسمن سفید، یاسمن جنگلی، یاس سفید
Jessamine