نمایش 1 - 2 از 2
Platanaceae
چنار آمریکایی
Buttonwood
Platanaceae
چنار
Oriental Plane