شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

داروهای گیاهی [قطره اسطوخودوس ]

قطره اسطوخودوس
Lavender ZB
Lavandula angustifolia Chaix
اسطوخودوس
لینالول
شرکت دارويی زردبند
Lavender ZB
ایران
شرکت دارویی زردبند
قطره
قطره خوراکی 15 میلی لیتری
روزانه 3 مرتبه و هر بار 5 قطره در یک لیوان آب یا شربت حل کرده و میل کنید.
مصرف این فرآورده ممکن است باعث خواب‌آلودگی شود.
درمان اضطراب، درمان بی‌خوابی