شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

داروهای گیاهی [قرص پروستاتان]

قرص پروستاتان
Prostatan Tablet
Urtica dioica , Cucurbita pepo,Matricaria recutitaTribulus terrestris
گزنه، تخم کدو، گـل بابونه, خارخسک،انیسون
استانندارد شده بر حسب ۰/۶-۰/۵۲ میلی گرم فلاونوئید –O– گلیکوزید در هر قرص
0
Prostatan
ایران
گل دارو
قرص
قرص روکش دار در بسته ی 60 عددی
روزی سه بار هر بار يک تا دو قرص بعد از غذا ميل شود. پروستاتان را می توان حداقل برای مدت 6 تا 12 ماه مصرف نمود.
به ندرت باعث عوارض آلرژيک مختصر در افراد حساس به داروهای گياهی می شود.
کمک به بهبود علائم ناشی از بزرگ شدن پروستات مانند تکرر ادرار، سوزش و درد هنگام دفع ادرار.