شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Taxus baccata L.]

Taxus baccata L.
Taxus baccata
Pinopsida
Pinales
Taxus
ACCEPTED
Yew
سرخدار
همیشه سبز
درختی,درختچه ای,چندساله
کند