شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

گیاه [Amaranthus caudatus L.]

Amaranthus caudatus L.
Amaranthus caudatus
Magnoliopsida
Caryophyllales
Amaranthus
ACCEPTED
Love Lies Bleeding
تاج خروس دم گربه ای،باروتک،گل حلوا
در مناطق گرم و مرطوب و شبه گرم /جهانی : قاره آمریکا تا آسیا / ایران:درشمال تا خراسان کشیده شده است
یکساله
برگها بزرگ و لوزیشکل اند ،حاشیه برگها به رنگ قرمز تا ارغوانی در میاد
گل آذین ها حالت واژگون
گلها در قاعده دارای برگک ،
برگها از گلپوش ها بلندترند ،،برگها خاردار یا منقار دارند
دانه های این گیاه کوچ به رنگ سیاه یا قهوه ای تیره یا حتی سفیدشونده

ترکیبات:
سسکوئیترپن ها ،فلاونوئید،تری ترپن ها ،ساپونین،انواع ترکیبات فنولی