تیره Dicksoniaceae

 

خانواده  Dicksoniaceae

منشاء :  منشا اصلی این گیاه  (Cibotium menziesi)جزایر هاوایی است.

مشخصات ظاهری : گیاهی از خانواده نهان زادگان آوندی می باشد که به طور معمول  تا ۷ متر رشد می کند ولی گاهی نمونه هایی با ۱۱ متر ارتفاع هم مشاهده شده است.  برگ ها شکل پر مانندی دارند و رگبرگ های انها زرد کمرنگ است . این گیاه مانند دیگر سرخس ها ها با ریزش برگ های فوقانی افزایش طول می دهد .

نور : سایه  تا نیمه سایه و در مناطق پر بارش و مرطوب آفتابی

رطوبت: متوسط تا زیاد

بستر کاشت :   گیاه در خاک کمی اسیدی و خوب زهکشی شده بخوبی رشد می کند .
برای کود دهی با کود کامل باید نصف مقدار لازم برای گیاهان دیگر برای این گونه استفاده شود.

آبیاری : همیشه به طور منظم برنامه ابیاری را اجرا کنید و در بین هر ابیاری زمان کافی برای خشک شدن را به خاک پای گیاه بدهید.( خیس ماندن مد نظر نیست بلکه مزطوب ماندن مدنظر است )

تکثیر : تقریبا به طور انحصاری از طریق اسپور انجام می شود،ولی با روش های نوین مانند کشت بافت هم ممکن اس تکثیر  شوند.

سایر اطلاعات : با توجه به اثراته گونه های مهاجم، به ویژه خوک وحشی  و برداشت های تجاری، جمعیت این گونه در حال حاضر در حال کاهش است.
این گونه معمولا در جنگلهای مرطوب در ارتفاع ۳۰۵ تا ۱۸۳۰ متری از سطح دریا یافت می شوند.
این گونه اغلب بر روی زمین رشد می کند ولی گاها در روی درختان به صورت اپی فیت نیز رشد می کند.

 Dicksonia antarctica

گونه های خانواده  Dicksoniaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Scythian Lamb
Dicksoniaceae
Tree Fern
Dicksoniaceae