هزاران گونه از گیاهان خوراکی وجود دارند که می توانند در آب و هوای معتدل رشد کنند، با این حال اکثر مردم از حدود سی گونه آن آگاهند. در این بخش ما به شما تعداد کمی از گیاهان خوراکی شناخته شده را معرفی می کنیم که به راحتی در اکثر خاک ها رشد می کنند و اغلب نسبت به محصولات غذایی کمتر شناخته شده هستند.

  • ریشه
   Dioscorea batatas   Cyperus esculentus
 Oxalis tuberosa  Lathyrus tuberosus
  • برگ
 Campanula versicolor  Agastache foeniculum
 Oxalis deppei  Malva verticillata
  • میوه
 Elaeagnus angustifolia  Crataegus schraderiana
 Elaeagnus x reflexa  Elaeagnus pungens
 Physalis ixocarpa  Hovenia dulcis
  • بذر
 Chenopodium quinoa  Araucaria araucana
 Lupinus mutabilis  Ginkgo biloba

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *