تیره Ruscaceae

فرم کلی تیره Ruscaceaeگیاهانی درختچه ای یا علفی. برگ ها بسیار تقلیل یافته تا فلس مانند. مستقل یا بالارونده. برگ ها بسیار کوچک؛ متناوب یا متقابل یا مارپیچی.

Liliaceae ,  Asparagaceae

گونه Ruscus aculeatus در خانواده Asparagaceae   قرار گرفته است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا یک پایه ی نر یا دوپایه یا یک پایه ی پلی گام.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره. نواحی معتدل. غرب و مرکز اروپا، مدیترانه.

طبقه بندی خانواده Ruscaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Asparagales .

این خانواده دارای ۹ گونه است.

Ruscus aculeatus

گونه های خانواده Ruscaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Butcher’s Broom
Ruscaceae

تیره مارچوبگان (Asparagaceae)

مارچوبگان (نام علمی: Asparagaceae) نام تیره‌ای از گیاهان گل‌دار در راسته مارچوبه‌سانان تک‌لپه‌ای است.

مارچوبگان یا تیره مارچوبه، گیاهانی بالا رونده یا دارای اعضای چوبی و حتی در بعضی انواع به صورت درختچه‌های کوچک اند برگهایی ساده یا فلس مانند یا به‌جای برگ معمولاً دارای صفحه پهنی شبیه به آن و به نام کلادود Caladode هستند. بعضی از آنها پهنکی با رگبرگ منشعب دارند گلهای آنها به رنگ‌های سفید یا زرد رنگ نر و ماده ولی اغلب بر دو نوع نر و ماده دوپایه یا پلی گام است و این حالت که در اغلب آنها مشاهده می‌شود بر اثر عدم رشد و از بین رفتن یکی از اعضای اصلی گل یعنی پرچم مادگی در آنها پیش آمده‌است .

وجود صفاتی نظیر ساقه زیرزمینی صفحات یا الیاف باریک و سبز رنگی به نام کلادود وجود گل آذین در محور ساقه داشتن گلهایی بر ۲ نوع نر و ماده (۲ پایه یا پلی گام) میوه ای به صورت سته و غیره این گیاهان را از گیاهان تیره لاله می تواند به خوبی مجزا سازد.

انواع مفید و دارویی معدودی در این تیره وجود دارند که بعضی از آنها واجد مواد موثر اند ریزوم بعضی از آنها به مصارف تغذیه می رسد معدودی از آنها را نیز در صنعت مورد استفاده قرار می دهند.

گونه های خانواده Asparagaceae  در شبکه گیاهی ایران:   

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Chinese Asparagus
Asparagaceae
Asparagaceae
Fern Asparagus
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagus
Asparagaceae
Shatavari
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagus Fern
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae