تیره Nyssaceae

Cornaceae ~ 

فرم کلی تیره Nyssacea: گیاهانی درختی یا درختچه ای، غیر آبدار. برگ ها همیشه سبز، متناوب، دارای دمبرگ، غیرپوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، با رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانیدارای گل های تک جنسی. گیاهانی یک پایه یا دوپایه یا یک پایه ی پلی گام.

جغرافیا، سیتولوژی: قطب شمال. نواحی معتدل تا گرمسیری. جنوب شرقی و شرق آسیا، شرق ایالات متحده آمریکا. X=21, 22 .

طبقه بندی خانواده Nyssaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Cornales .

این خانواده دارای ۱۰ گونهو ۲ جنسCamptotheca  ,  Nyssa است.

Nyssa sylvatica

گونه های این تیره در خانواده Cornaceae قرار گرفته است.

گونه هایخانواده Nyssaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Water Tupelo
Nyssaceae
Ogeechee Lime
Nyssaceae
Black Tupelo
Nyssaceae

 

تیره ذغال اخته ، تیره ال (Cornaceae)

فرم کلی تیره Cornaceaeگیاهانی درختی و درختچه ای یا علفی؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره ی رنگی. گیاهانی غیرآبدار؛ اتوتروف. گیاهان علفی چندساله؛ ریزوم دار. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز یا دوپایه؛ متقابل یا متناوب؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. اندام های رویشی بصورت فلس مانند یا غیرفلسی.

زغال‌اخته‌ایان (Cornaceae) تیره‌ای از  زغال اخته سانان درختی یا درختچه ای  و به‌ندرت علفی با برگهای معمولاً متقابل است که گلهای آنها غالباً به‌صورت مجتمع در گل آذین  دیهیم قرار دارد و دارای چهار تا پنج پرچم است و میوهٔ آنها معمولاً از نوع شَفت و به‌ندرت از نوع سِته است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه.

جغرافیا: نواحی معتدل یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. استرالیا. X=11 .

طبقه بندی خانواده Cornaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Cornales .

این خانواده دارای حدود ۶۰ گونه  است.

گونه های خانواده خانواده Cornaceae در شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Spotted Laurel
Cornaceae
Green Osier
Cornaceae
Silky Dogwood
Cornaceae
Roughleaf Dogwood
Cornaceae
Cornaceae
Creeping Dogwood
Cornaceae
Bentham’s Cornel
Cornaceae
Cornaceae
Giant Dogwood
Cornaceae
Cornaceae
Flowering Dogwood
Cornaceae
Cornaceae
Cornaceae
Japanese Dogwood
Cornaceae
Japanese Dogwood
Cornaceae
Large-Leaf Dogwood
Cornaceae
Cornelian Cherry
Cornaceae
Cornaceae
Mountain Dogwood
Cornaceae
Western Dogwood
Cornaceae
Shan Zhu Yu
Cornaceae
Cornaceae
Cornaceae
Round-Leaved Dogwood
Cornaceae
Dogwood
Cornaceae
Red Osier Dogwood
Cornaceae
Cornaceae
Dwarf Cornel
Cornaceae
Bunchberry
Cornaceae
Cornaceae
Cornaceae
Cornaceae
Cornaceae
Cornaceae
Cornaceae