تیره Haemodoraceae

فرم کلی تیره Haemodoraceaeگیاهانی علفی؛ دارای شیره رنگی یا غیرصمغ دار و فاقد شیره ی رنگی. گیاهانی اتوتروف. چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه؛ ریزوم دار یا غده ای یا پیازی. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها در اندازه های متوسط تا بزرگ؛ متناوب؛ دوردیفه؛ چرمی؛ بی دمبرگ؛ پوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی؛ با رگبرگ پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از مادگی. گرده افشانی توسط حشرات یا پرندگان

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. آفریقای جنوبی، استرالیا، گینه نو، جنوب شرقی ایالات متحده آمریکا، آمریکای مرکزی، نواحی گرمسیر آمریکای جنوبی. X=4-8 or 15 .

طبقه بندی خانواده Haemodoraceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Commelinales .

این خانواده دارای ۷۵ گونه است.

گونه های خانواده Haemodoraceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Red Root
Haemodoraceae